Produsul selectat depaseste valoarea maxima a premiului acordat.

Inchide

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Philips iti rasplateste fidelitatea”
01 Septembrie — 30 Noiembrie 2018

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Philips iti rasplateste fidelitatea" (numita in cele ce urmeaza “Campania") este PHILIPS LIGHTING ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301 - 311, Cladirea Lakeview Office, etaj 9/1, sector 2, Bucuresti, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7963/2015, avand codul unic de inregistrare R034715280 („Philips Lighting"), reprezentata de Bogdan Balaci si Roxana Ariadna Ciocanau, in calitate de Administratori.

1.2. Campania se va desfasura la nivel national, pe teritoriul Romaniei, in perioada 01 Septembrie — 30 Noiembrie 2018, in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prezentul Regulament va fi făcut public prin afisarea pe site-ul www.ledstart.net. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant şi poate fi pus la dispozitie acestuia, in baza unei solicitari adresate in scris si transmise prin posta, catre: Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Ofiice etaj 9/1, camera ,1 Sector 2, Bucuresti, Cod postal 020276, Romania sau prin e-mail la adresa: lighting.romania@philips.com.

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

2.1 Produsele participante la Campanie sunt sursele de iluminat Philips si Pila din gama LED, disponibile pe piata, pe perioada de derulare a Campaniei.

2.2 Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Philips Lighting nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

2.3 Produsele participante la Campanie sunt disponibile in limita stocului existent.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana juridica de drept privat, legal inregistrata, care achizitioneaza produse participante la Campanie de la oricare dintre distribuitorii autorizati pe canalul profesional Philips Lighting.

3.2. La prezenta Campanie nu poate participa nicio persoana juridica afiliata oricaruia dintre distribuitorii autorizati Philips Lighting.

3.3. Participantii la Campanie vor achizitiona produsele care fac parte din Campanie la preturile si in conditiile stabilite in mod liber de catre distribuitorii autorizati Philips Lighting.

3.4. Distribuitorii autorizati Philips Lighting vor transmite formularul de participare prin care orice participant va fi informat asupra mecanismului Campaniei si cu privire la produsele participante. Distribuitorii autorizati Philips Lighting nu pot participa la aceasta Campanie.

3.5. Participarea la Campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament. Philips Lighting nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru eventualul refuz al oricarui distribuitor autorizat de a sustine prezenta Campanie. Intr-o astfel de situatie, orice persoana juridica de drept privat care doreste sa devina participant poate alege sa achizitioneze produse participante de la oricare alt distribuitor autorizat Philips.

3.6. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i) sa achizitioneze in perioada 01 Septembrie — 30 Noiembrie 2018, surse de iluminat Philips si Pila din gama LED in valoare minima de 2.000 (doua mii) lei, fara TVA, de la unul dintre distribuitorii autorizati ai Philips Lighting.
(ii) sa completeze formularul de participare primit de la distribuitorul autorizat Philips Lighting cu toate datele solicitate aferente achizitiilor facute in perioada de derulare a Campaniei. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, aceste date nu vor include informatii privind preturile de revanzare de la distribuitorii Philips Lighting la participanti.
(iii) sa anexeze la formularul de participare copii ale rapoartelor de achizitii, emise de participanti la Campanie, care dovedesc valoarea globala a achizitiilor de surse de iluminat LED Philips si Pila, care fac parte din Campanie de catre participanti, in perioada 01 Septembrie — 30 Noiembrie 2018 si sa le trimita prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau curier la adresa: Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 311-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 9/1, camera 1, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020276, Romania in atentia d-lui Ovidiu Nicolita pana la data de 15 Decembrie 2018, inclusiv. Copiile rapoartelor de achizitii vor include numele distribuitorului autorizat Philips, numerele si datele facturilor in baza carora s-au efectuat achizitiile si nu vor cuprinde decat informatii agregate privind achizitiile efectuate de participant si nu vor cuprinde sub nicio forma informatii privind preturile de revanzare ale produselor de la distribuitorii Philips Lighting la participant sau orice alte informatii pe baza carora acestea ar putea fi deduse.

3.7. Philips Lighting isi rezerva dreptul de a verifica, prin toate mijloacele legale, indeplinirea conditiilor pentru inscrierea in Campanie de catre participanti, inclusiv in ceea ce priveste realitatea si exactitatea achizitiilor efectuate.

3.8. Prin participarea la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (e.g cheltuieli determinate de achizitionarea produselor participante, cheltuielile legate de inscrierea in campanie, efecte si servicii postale, tarife telefonice si specifice conexiunilor Internet normale, fara suprataxa).

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1 Premiile care se acorda in cadrul Campaniei promotionale sunt urmatoarele:

I. pentru achizitii de produse participante la Campanie in valoare de minim 2000 (doua mii) lei, premiul este un multitool Swiss peak hammer in valoare de 133 (o suta treizeci si trei) lei cu TVA sau un Voucher Emag in valoare de 150 (o suta cincizeci) lei cu TVA — la alegerea participantului.

II. pentru achizitii produse participante la Campanie in valoare de minim 4000 (patru mii) lei, premiul este un cuptor cu micounde Hansa in valoare de 274 (doua sute saptezeci si patru) lei cu TVA sau un Voucher Emag in valoare de 300 (trei sute) lei cu TVA — la alegerea participantului.

III. pentru achizitii produse participante la Campanie in valoare de minim 8000 (opt mii) lei, premiul este un troler Ducati Corse in valoare de 553 (cicncisute cincizeci si trei) lei cu TVA sau un Voucher Emag in valoare de 600 (sase sute) lei cu TVA - la alegerea participantului.

IV. pentru achizitii produse participante la Campanie in valoare de minim 15000 (cincisprezece mii) lei premiul este o consola XBOX ONE in valoare de 1427 (o mie patru sute douazeci si sapte) lei cu TVA sau un Voucher Emag in valoare de 1100 (o mie o suta) lei cu TVA - la alegerea participantului.

4.2 Fiecare dintre participantii la Campanie nu vor putea beneficia de mai mult de 1 (un) premiu din fiecare dintre cele 6 categorii mentionate mai sus, indiferent de valoarea cumulata a achizitiilor de produse participante. Niciunul dintre participanti nu va putea pretinde/ obtine mai mult de 6 (sase) premii, cate unul din fiecare categorie, indiferent de valoarea cumulata a achizitiilor din perioada de derulare a Campaniei. Fiecare participant poate beneficia o singura data de premiile de la fiecare categorie, putand beneficia asadar de un numar maxim de 6 (sase) premii. Daca un participant indeplineste conditiile pentru a beneficia de premiile de la mai multe categorii, trebuie sa opteze in mod expres pentru categorie si produs. Premiile vor fi acordate doar participantilor a caror inscriere a fost validata de Organizator, in conditiile prezentului Regulament.

4.3 Valoarea comerciala totala a premiilor acordate se va calcula numai dupa incheierea Campaniei si expirarea termenului-limita de acordare a premiilor, respectiv 26.02.2019.

4.4 Organizatorul si participantii vor fi responsabili in mod individual pentru plata oricaror taxe, impozite si contributii in legatura cu premiile acordate conform prezentului Regulament.

5. SECTIUNEA 5. INSCRIEREA IN CAMPANIA PROMOTIONALA

5.1 Participantii trebuie sa completeze formularul de participare primit de la distribuitorii autorizati Philips Lighting, in integralitate, cu toate datele solicitate, si sa transmita acest formular, impreuna cu copiile rapoartelor de achizitii care dovedesc valoarea totala a achizitiilor de surse de iluminat Philips si Pila LED participante la Campanie, pe adresa: Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 9/1, camera 1, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020276, Romania, in atentia d-lui Ovidiu Nicolita, pana in data de 15 Decembrie 2018, inclusiv.

5.2 Oricare dintre urmatoarele situatii:

necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii de pe formularul de participare si/ sau completarea lor cu informatii incorecte;
necomunicarea copiilor rapoartelor de achizitii care dovedesc valoarea totala a achizitiilor de surse de iluminat Philips si Pila LED si care includ numerele si datele facturilor in baza carora au fost facute achizitiile;
transmiterea catre organizator a tuturor inscrisurilor mentionate, dupa data de 15 Decembrie 2018;
transmiterea de date si/ sau documente care nu corespund realitatii (falsificate);
nereceptionarea de catre Organizator, pana la data de 15 Decembrie 2018, a plicului continand documentele de participare din motive independente de vointa Organizatorului;

vor determina in mod automat invalidarea inscrierii si participarii la campanie.

5.3 Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, nici pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie.

5.4 Orice tentativa de fraudare a Campaniei va fi sanctionata cu descalificarea participantului respectiv. In cazul in care un participant si-a sporit sansele de castig prin frauda, premiile astfel castigate de catre acesta vor fi revocate si nu ii vor fi acordate. In cazul in care Organizatorul va constata si/ sau va avea suspiciuni de frauda, isi rezerva dreptul de a sesiza organele competente pentru luarea masurilor legale care se impun.

SECTIUNEA 6. OBTINEREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA CAMPANIE

6.1. Participantii pot obtine informatii suplimentare referitoare la Campanie, printr-o solicitare adresata in scris si transmisa prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin curier catre Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 9/1, camera 1, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020276, Romania sau prin trimiterea unui e-mail la adresa: lighting.romania@philips.com in perioada 01 Septembrie - 30 Noiembrie 2018.

6.2. Premiile nu pot fi inlocuite cu alte produse si nici nu se poate solicita echivalentul lor in bani si nici nu pot face obiectul unei instrainari sau cesiuni catre terti. In cazul refuzului vreunui participant de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator intelegandu-se ca respectivul castigator isi manifesta in mod expres refuzul de a intra in posesia premiului sau refuza primirea acestuia la data livrarii) sau in cazul invalidarii participarii sale la Campanie conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIULUI GARANTAT

7.1 Premiile se vor acorda fiecarui participant care se inscrie in Campanie in perioada 01 Septembrie 2018 — 30 Noiembrie 2018 si care este validat de catre Organizator dupa trimiterea formularului de participare completat corect si complet, cel mai tarziu la data de 15 Decembrie 2018 (data postei), impreuna cu copiile rapoartelor de achizitii care dovedesc valoarea totala a achizitiilor de surse de iluminat Philips si Pila LED participante la Campanie, pe adresa: Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 9/1, camera 1, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020276, Romania in atentia dlui Ovidiu Nicolita.

7.2 Livrarea premiilor se va face la adresa specificata de participant pe formularul de participare, pe cheltuiala Philips Lighting, dupa data de 16 Decembrie 2018 dar nu mai tarziu de 26 Februarie 2019.

7.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare datei livrarii acestora, nu vor fi luate in considerare de catre Philips Lighting, acesta fiind exonerat de orice raspundere cu privire la premii dupa data acceptarii acestora de catre participanti.

7.4 Ulterior validarii, numele castigatorilor si valoarea totala a premiilor acordate vor fi publicate pe pagina oficiala a Campaniei www.ledstart.net.

SECŢIUNEA 8. RASPUNDERE

8.1. Inscrierile participantilor in Campanie sau revendicarile premiilor facute pe baza unor documente ilizibile, falsificate, viciate, care contin erori de printare sau de alt tip, modificari ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum si transmiterea acestora catre organizator dupa data de 15 Decembrie 2018, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat, impiedicat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial punerea in executare a Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor din Codul civil. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

10.1 In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

10.2 Prin participarea la această campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 11. ALTE CLAUZE

11.1 Deciziile Philips Lighting privind Campania, luate cu respectarea prezentului Regulament, sunt finale si aplicabile tuturor participantilor.

11.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Philips Lighting care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

PHILIPS LIGHTING ROMANIA S.R.L.

Administratori,

Bogdan Balaci

Roxana Ariadna Ciocanau